{{translations.aboveTitle[data.lang]}}

{{translations.companyTitle[data.lang]}}

{{translations.belowTitle[data.lang]}}


{{translations.orgCQHead1[data.lang]}}
{{translations.realPrincipal[data.lang]}}?

 

PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING (PEP) En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Exempel på personer i politiskt utsatt ställning:
 • Statschefen
 • Riksdagsledamöter
 • Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet
 • Domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen
 • Riksrevisorerna
 • Riksbankens direktion
 • Ambassadörer
 • Höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)
 • VD eller styrelseledamot i statsägda företag
 • Person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera)
{{translations.pepInCompany[data.lang]}} {{translations.ruPEP[data.lang]}} ?
{{translations.impPublicPersonQn[data.lang]}}

{{data.companies.numberTitle[data.company]}}

{{data.companies.numUnitsTip[data.company]}}
{{data.companies.additionalUnitsTip[data.company]}}

{{translations.vpAccountTip[data.lang]}}


{{data.companies.controlQuesHead[data.company]}} {{data.companies.personHead[data.company]}}

{{data.companies.controlQuesInfo1[data.company]}} {{data.companies.controlQuesInfo2[data.company]}}


{{data.companies.controlQuesInfo4[data.company]}}

{{data.companies.controlQuesInfo4[data.company]}}


 • {{val}}

{{data.companies.subscriptionHeadLine[data.company]}}
{{translations.error[data.lang]}} : {{ error.msg || error.statusText || error.status || error }}